Garanti

Som privatperson har du 1 års garanti samt reklamationsrätt i 2 år från det du mottog leveransen. Reklamationen måste dock göras inom skälig tid och senast 2 månader efter att du upptäckte felet. Fel som täcks av garanti och reklamation gäller endast ursprungliga fel som redan fanns i produkten vid leverans.

Fel som uppkommer p.g.a. egen åverkan på produkten utöver normalt användande täcks ej av garanti.

Vi lämnar ingen livslängdsgaranti på våra lampor, den livslängd som anges på produkten är ett beräknat genomsnitt för en viss lamptyp och ingen garanti för enskilda exemplar. Att lampan lyser något svagare med tiden är förväntat och utgör normalt inget fel. Livslängden beror givetvis också på hur lampan används och det finns en mängd faktorer som påverkar livslängden som vi aldrig kan kontrollera.

Star Trading lämnar 3 års garanti på utvalda lampor vars förpackning är försedd med garantisymbol.

Konsumentköplagen gäller alltid för dig som konsument oavsett om lampan har en garanti eller inte. I fallet LED-lampor innebär det att om din lampa har gått sönder inom sex månader efter köpet så antas det bero på fabrikationsfel om det inte syns eller på annat sätt går att visa att den har skadats efteråt. Du har rätt att reklamera lampan i upp till tre år, men efter de första sex månaderna är det du själv som måste kunna visa att felet fanns när du köpte varan. Om det är ett fabrikationsfel (ursprungligt fel) har du rätt till en ny lampa om den inte kan repareras.

3 års garanti3 års garanti

 

 

 

På utvalda LED-lampor lämnar Star Trading 3 års garanti. Detta gäller endast lampor vars förpackning är försedd med någon av ovan symboler. Garantitiden gäller från transaktionsdatumet som framgår på kvittot. Om en LED-lampa slutar fungera inom garantitiden p.g.a. produktfel får köparen en likvärdig ersättningsprodukt alternativt pengarna tillbaka (beroende på vad Lampgrossen.se väljer) mot uppvisande av kvitto. Endast kostnaden för produkten ersätts.

 

Star Trading förbehåller sig rätten att fatta det slutgiltiga beslutet om giltigheten för alla garantianspråk samt att analysera defekta produkter. Därför måste du returnera den defekta LED-lampan till lampgrossen.se. I de fall produkten skickas istället för att lämnas står du som avsändare själv för fraktkostnaden. Kontakta alltid Lampgrossen.se före du skickar tillbaka produkten.

 

Denna garanti gäller för tillverkningsfel om följande villkor är uppfyllda:

 • Lampan har installerats och använts under normala användningsförhållanden och i enlighet med installationsföreskrifterna och produktinformationen för den aktuella produkten.
 • Dimmerkompatibla produkter skall endast användas med de dimrar som Star Trading rekommenderar till aktuell modell.
 • Om icke-IP-klassade produkter användas fuktiga miljöer skall de användas i en sluten och skyddande armatur så att lampan inte utsätts för fukt. IP-klassade produkter som används i fuktiga miljöer skall endast användas i armaturer med passande tätning som sluter tätt över basen och skyddar sockeln.
 • Produkten skall ha använts i den omgivningstemperatur som anges. I de flesta fall är detta en lägsta temperatur om -20°C och en högsta temperatur om +40°C. Om inget annat anges för aktuell produkt gäller 25°C±10%.
 • Antalet av- och på-cykler skall inte ha överstigit 15 000.
 • Spänningen som produkten matas skall inte ha avvikit med mer än ±10% från produktens märkspänning.
 • Luftfuktigheten har inte överstigit 80%.
 • Lampan har inte varit täckt av något material (undantaget IP-klassade lampor som skall delvis täckas av packningar på IP-klassade armaturer).
 • Produkten har inte ändrats eller reparerats på något sätt. Detta inkluderar om produktens märkning har gjorts oläslig.

 

Garantin gäller inte om:

 • Produkten har använts med reglerdon (exempelvis skymningsrelä, dimmer, elektroniskt relä, styrsystem) andra än de Star Trading rekommenderar.
 • Produkten har skadats genom ovarsam hantering, skadegörelse, transport, djur, vatten, olycka såsom brand, extrema väderförhållanden, blixtnedslag eller liknande.
 • Spänningen i elnätet avviker med mer än ±10% från 220-240V, inklusive om detta har orsakats av blixtnedslag.
Favoriter ({{ favorite.count }})
 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan