Inloggning
> Skapa Konto

> Glömt lösenord

Reklamtioner

Reklamationer

Transportskada
Transportskada skall anmälas till Lampgrossen.se inom 3 dagar efter att du mottagit leveransen. Anmälan görs till vår Kundtjänst.
Synliga fel ska anmälas direkt till chauffören eller till kassörskan på paketombudet.

Ej fungerande produkt
Om en vara är felaktig bör du reklamera till Lampgrossen.se inom skälig tid och reurnera varan om detta önskas enligt överenskommelse med Kundtjänst.

Returadress:
Lampgrossen
Terminalgatan 2
235 39  Vellinge

Vi åtar oss naturligtvis att byta felaktiga eller trasiga produkter. Vill köparen ej ha någon ny produkt anses reklamationen istället vara en retur och behandlas som en sådan, se Byte & Returer. Köparen har ej rätt att kräva ytterligare ersättning eller andra anspråk mot säljaren.

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall och att de har de egenskaper du förväntar dig.

Garanti
Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter. Generella garantitiden är 1 årelektriska komponenter. Kontakta gärna Kundtjänst innan köp för information om garantierna på den produkt du är intresserad av.
Vi lämnar ingen livslängdsgaranti på ljuskällor.