Inloggning
> Skapa Konto

> Glömt lösenord

Reklamtioner

Reklamationer

Transportskada
Transportskada skall anmälas till Lampgrossen.se inom 3 dagar efter att du mottagit leveransen. Anmälan görs till vår Kundtjänst.
Synliga fel ska anmälas direkt till chauffören eller till kassörskan på paketombudet.

Ej fungerande produkt
Om en vara är felaktig bör du reklamera till Lampgrossen.se inom skälig tid och reurnera varan om detta önskas enligt överenskommelse med Kundtjänst.

Returadress:
Lampgrossen.se
Terminalgatan 2
235 39  VELLINGE

Vi åtar oss naturligtvis att byta felaktiga eller trasiga produkter. Vill köparen ej ha någon ny produkt anses reklamationen istället vara en retur och behandlas som en sådan, se Byte & Returer. Köparen har ej rätt att kräva ytterligare ersättning eller andra anspråk mot säljaren.

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de skall och att de har de egenskaper du förväntar dig.

Garanti
Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter. Generella garantitiden är 1 årelektriska komponenter. Kontakta gärna Kundtjänst innan köp för information om garantierna på den produkt du är intresserad av.

Livslängden på en LED-lampa är ett beräknat genomsnitt för en viss lamptyp och ingen garanti för enskilda exemplar. Att lampan lyser något svagare med tiden är förväntat och utgör normalt inget fel. Livslängden beror givetvis också på hur lampan används och det finns en mängd faktorer som påverkar livslängden som tillverkaren aldrig kan kontrollera. Därför lämnar vi inte någon livslängdsgaranti på våra LED-lampor.
Däremot gäller alltid konsumentköplagen för dig som konsument. I fallet LED-lampor innebär det att om din lampa har gått sönder inom sex månader efter köpet så antas det bero på fabrikationsfel om det inte syns eller på annat sätt går att visa att den har skadats efteråt. Du har alltså rätt att reklamera lampan, men efter de första sex månaderna är det du själv som måste kunna visa att felet fanns när du köpte varan. Om det är ett fabrikationsfel (ursprungligt fel) har du rätt till en ny lampa om den inte kan repareras.

Vi lämnar ingen livslängdsgaranti på våra glödljuslampor.